BOLFS 2004:2

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt för förhandsgranskning av olika slag

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2004:2

Utkom från trycket

den 16 juni 2004

1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och

uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt

för förhandsgranskning av olika slag;

beslutade den 1 juli 2004.

Med stöd av regleringsbrevet för år 2004 föreskrivs att avgifter skall tas ut

enligt följande.

Kronor

Registreringsbevis för aktiebolag, per bolag

175

Registreringsbevis för filial, per filial

175

Historiskt registreringsbevis – fullständigt, per bolag

200

Historiskt registreringsbevis – tidsbegränsat, per bolag

100

Specialbevis – fullständigt, per bolag

175

Specialbevis – begränsat (tre valfria uppgifter, ej styrelse och

firmatecknare), per bolag

15

Fullständigt bevis

200

Företagsbevis

200

Utländska bevis

250

Bevis, räkenskapshandlingar aktiebolag, per bolag år

80

Bevis, räkenskapshandlingar filial, per filial, år

80

Bevis, enstaka uppgifter ur räkenskapshandlingar, per bolag, år

20

Bevis, delårsrapport, per rapport

50

Bevis, bolagsordning, per bolag

80

Bevis om uppdrag som funktionär i aktiebolag, per person

40

Specialbevis på datalista;

Valfria uppgifter om upp till 100 bolag (minimidebitering),

per beställning

290

Valfria uppgifter om varje 100-tal bolag därutöver

(tilläggsdebitering), per beställning

210

Diariebevis

20

Förhandsgranskning av bolagsbildning, per ärende

800

Förhandsgranskning av nyemission, per ärende

600

Förhandsgranskning av konvertibla skuldebrev, per ärende

600

Förhandsgranskning av bolagsordning, per ärende

600

Förhandsgranskning av firmaförslag, per ärende

700

BOLFS 2004:2

2

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund