BOLFS 2004:6

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2004:6

Utkom från trycket

den 16 juni 2004

1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och

uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons

konkurser;

beslutade den 1 juli 2004.

Med stöd av regleringsbrevet för år 2004 föreskrivs att avgifter skall tas ut

enligt följande.

Kronor

Konkursfrihetsbevis, per person/dödsbo

100

Konkursbevis, per person/dödsbo

100

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund

BOLFS 2004:6

2

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004