BOLFS 2004:7

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2004:7

Utkom från trycket

den 16 juni 2004

1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och

underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret;

beslutade den 1 juli 2004.

Med stöd av regleringsbrevet för år 2004 föreskrivs att avgifter skall tas ut

enligt följande.

Kronor

Bevis om frihet från näringsförbud

100

Underrättelser om införanden och ändringar i näringsförbudsregistret

(årsprenumeration)

500

Bevis om samtliga i registret införda näringsförbud

240

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund

BOLFS 2004:7

2

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2004