BOLFS 2006:1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2006:1

Utkom från trycket

den 11 maj 2006

1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om upp-

gifter i handelsregistret och föreningsregistret;

beslutade den 28 mars 2006.

Med stöd av regleringsbrevet för år 2006 föreskrivs att avgifter skall tas ut

enligt följande.

Kronor

Uppgifter ur handelsregistret

Registreringsbevis, per handelsbolag, enskild näringsidkare,

ideell förening eller stiftelse som idkar näring

200

Historiskt registreringsbevis – fullständigt, per handelsbolag,

enskild näringsidkare, ideell förening eller stiftelse som idkar näring

250

Historiskt registreringsbevis – tidsbegränsat, per handelsbolag,

enskild näringsidkare, ideell förening eller stiftelse som idkar näring

150

Uppgifter ur föreningsregistret

Registreringsbevis, per förening

200

Historiskt registreringsbevis – fullständigt, per förening

250

Historiskt registreringsbevis – tidsbegränsat, per förening

150

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2006. Genom författningen

upphävs Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:1) om avgifter för bevis om

uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret.

2. I fråga om beställningar som givits in till verket före den 1 april 2006

gäller äldre avgiftsbestämmelser.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund

BOLFS_2006-1.indd 1

BOLFS_2006-1.indd 1

2006-05-05 09:30:03

2006-05-05 09:30:03

BOLFS 2006:1

2

Edita Stockholm 2006

BOLFS_2006-1.indd 2

BOLFS_2006-1.indd 2

2006-05-05 09:30:27

2006-05-05 09:30:27