BOLFS 2006:2

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt förhandsgranskning av olika slag

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 0347 500X

BOLFS 2006:2

Utkom från trycket

den 11 maj 2006

1

Bolagsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och

uppgifter i aktiebolagsregistret och fi lialregistret samt

förhandsgranskning av olika slag;

beslutade den 28 mars 2006.

Med stöd av regleringsbrevet för år 2006 föreskrivs att avgifter skall tas ut

enligt följande.

Kronor

Registreringsbevis för aktiebolag, per bolag

200

Registreringsbevis för fi lial, per fi lial

200

Historiskt registreringsbevis – fullständigt, per bolag/fi lial

250

Historiskt registreringsbevis – tidsbegränsat, per bolag/fi lial

150

Fullständigt bevis

200

Företagsbevis 250

Utländska bevis

250

Bevis, räkenskapshandlingar aktiebolag, per bolag år

80

Bevis, räkenskapshandlingar fi lial, per fi lial, år

80

Bevis, enstaka uppgifter ur räkenskapshandlingar, per bolag, år

20

Bevis, delårsrapport, per rapport

50

Bevis, bolagsordning, per bolag

80

Bevis om uppdrag som funktionär i aktiebolag, per person

40

Specialbevis på datalista;

Valfria uppgifter om upp till 100 bolag (minimidebitering),

per beställning

290

Valfria uppgifter om varje 100-tal bolag därutöver

(tilläggsdebitering), per beställning

210

Diariebevis

20

Utökat diariebevis

100

Förhandsgranskning av bolagsbildning, per ärende

800

Förhandsgranskning av nyemission, per ärende

600

Förhandsgranskning av konvertibla skuldebrev, per ärende

600

Förhandsgranskning av bolagsordning, per ärende

600

Förhandsgranskning av fi rmaförslag, per ärende

700

BOLFS_2006-2.indd 1

BOLFS_2006-2.indd 1

2006-05-05 09:47:21

2006-05-05 09:47:21

BOLFS 2006:2

2

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2006. Genom författningen

upphävs Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:2) om avgifter för bevis och

uppgifter i aktiebolagsregistret och fi lialregistret samt förhandsgranskning av

olika slag.

2. I fråga om beställningar som givits in till verket före den 1 april 2006

gäller äldre avgiftsbestämmelser.

Bolagsverket

H G WESSBERG

Roland Höglund

Edita Stockholm 2006

BOLFS_2006-2.indd 2

BOLFS_2006-2.indd 2

2006-05-05 09:47:45

2006-05-05 09:47:45