Författningar utgivna av Sprängämnesinspektionen

SÄIFS 2000:5: Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor

2018-08-18

SÄIFS 2000:4: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas

2018-08-18

SÄIFS 2000:3: Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.

2018-08-18

SÄIFS 2000:2: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5

2018-08-18

SÄIFS 1999:2: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2) om hantering av väteperoxid

2018-08-18

SÄIFS 1998:7: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3

2018-08-18

SÄIFS 1998:5: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon

2018-08-18

SÄIFS 1996:4: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:4) om hantering av organiska peroxider

2018-08-18

SÄIFS 1996:2: Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

2018-08-18

SÄIFS 1995:6: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:6) om hantering av ammoniumnitrat

2018-08-18

SÄIFS 1990:2: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4

2018-08-18

SÄIFS 1989:5: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:5) om hantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa

2018-08-18

SÄIFS 1989:4: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

2018-08-18