DIFS 2018:1

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) beslutade den 3 maj 2018. Datainspektionen föreskriver med stöd av 6, 9 och 16 §§ personuppgiftsförordningen (1998: 1191) att följande föreskrifter ska upphöra att gälla den 25 maj 2018: 1. föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäla behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen, och 2. föreskrifter (DIFS 1998:3) om undantag från förbudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

Datainspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Hans-Olof Lindblom

DIFS 2018:1

Utkom från trycket

den 22 maj 2018

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter

enligt personuppgiftslagen (1998:204)

beslutade den 3 maj 2018.

Datainspektionen föreskriver med stöd av 6, 9 och 16 §§

personuppgiftsförordningen (1998: 1191) att följande föreskrifter

ska upphöra att gälla den 25 maj 2018:

1. föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten

att anmäla behandlingar av personuppgifter till

Datainspektionen, och

2. föreskrifter (DIFS 1998:3) om undantag från förbudet för

andra än myndigheter att behandla personuppgifter om

lagöverträdelser m.m.

Lena Lindgren Schelin

Hans-Olof Lindblom

Pris: 25 kr, inklusive moms.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webb: www.datainspektionen.se

Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.