Dir. 2000:107

Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06)

Dir. 2000:107

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2000.

Sammanfattning

Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06) - skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2002.

Uppdraget

Den svenska kommittén för ett europeiskt skoldatanät (dir. 1997:65) tillkallades med uppgift att bl.a. samordna den svenska insatsen i uppbyggnaden av ett europeiskt skoldatanät.

Kommittén är bl.a. samordnare för projekten European Treasury Browser, European Schoolnet Knowledge Center och Validation Network tills det samordnande ansvaret för dessa kan överföras till EUN Partnership - ett internationellt icke-vinstgivande rättssubjekt upprättat i Belgien, enligt den belgiska lagen av den 25 oktober 1919 om "Associations sans but lucratif", med uppgift att fungera som juridisk person för European Schoolnet. Enligt tilläggsdirektiv beslutade den 22 december 1999 skulle redovisning av kommitténs arbete ske senast den 31 december 2000. Med ändring av denna tidpunkt skall kommittén redovisa sitt arbete senast den 31 december 2002.

(Utbildningsdepartementet)