Dir. 2000:109

Tilläggsdirektiv till utredningen om ekonomiska bestämmelser för enskilda vägar m.m. (N1999:15)

Dir. 2000:109

Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om ekonomiska bestämmelser för enskilda vägar m.m. (N1999:15) skall ha slutfört sitt uppdrag senast den 2 juli 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 1999 har chefen för Näringsdepartementet tillkallat Hjalmar Strömberg som särskild utredare med uppdrag att analysera och överväga ändringar av vissa bestämmelser som berör enskilda vägar (dir. 1999:93). Utredningsuppdraget skall enligt direktiven vara slutfört senast den 31 december 2000.

Med ändring av direktiven i denna del skall utredningen i stället redovisa sitt uppdrag senast den 2 juli 2001.

(Näringsdepartementet)