Dir. 2000:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning (Fö 1999:05)

Dir. 2000:12

Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning skall ha slutfört sitt arbete senast den 28 februari 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 november 1999 (dir. 1999:84) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att redovisa en samlad syn på Försvarsmaktens personalförsörjning. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 december 2000. Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 28 februari 2001. (Försvarsdepartementet)