Dir. 2000:34

Tilläggsdirektiv till Utredningen om erfarenheter av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 (Fö 1999:02)

Dir. 2000:34

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2000.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 juni 1999 (dir. 1999:46) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och sammanställa resultaten av de olika utredningsaktiviteter som genomförts med anledning av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 maj 2000. Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 oktober 2000.

(Försvarsdepartementet