Dir. 2000:50

Tilläggsdirektiv till Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (S 1999:08)

Dir. 2000:50

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (S 1999:08) skall ha slutfört sitt uppdrag senast den 15 augusti 2000.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 3 juni 1999 tillkallade socialförsäkringsministern en särskild utredare med uppdrag att se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 1 juli 2000.

Regeringen har beslutat att utredaren i stället skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 15 augusti 2000.

(Socialdepartementet