Dir. 2000:75

Tilläggsdirektiv till Utredningen om radon i bostäder och vissa lokaler m.m. (M 1999:02)

-

Dir. 2000:75

Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2000

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om radon i bostäder och vissa lokaler m.m. (M 1999: 02) skall ha slutfört sitt uppdrag senast den 1 februari 2001.

Uppdraget

Med stöd av regeringsbeslut den 2 december 1999 (dir. 1999:102) tillkallades en särskild utredare med uppdrag att analysera problem med radon i bostäder och vissa lokaler samt att presentera förslag till åtgärder som kan få ner radonhalterna under gällande gränsvärden. Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt slutbetänkande senast den 1 november 2000. Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa sitt slutbetänkande senast den 1 februari 2001.

(Miljödepartementet)