Dir. 2000:77

Tilläggsdirektiv till kommittén om avvecklingen av Civilbefälhavare i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet (Fö 2000:01)

Dir. 2000:77

Beslut vid regeringssammanträde den 26 oktober 2000.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 2000 (dir. 2000:5) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en kommitté med uppgift att genomföra avvecklingen av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet. Kommittén skall enligt direktiven lämna en rapport om avvecklingsarbetet i dess helhet senast den 31 mars 2001.

Med ändring av denna tidpunkt skall kommittén redovisa resultatet av sitt arbete senast den 30 juni 2001.

(Försvarsdepartementet)