Dir. 2001:24

Tilläggsdirektiv till Kommittén om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor (S 1998:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2001.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 december 1998 (dir. 1998:105) tillkallade statsrådet Klingvall en kommitté (S 1998:07) med uppdrag att utreda frågan om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor. Kommittén skall enligt direktiven slutföra sitt arbete senast den 31 mars 2001.

Med ändring av denna tidpunkt skall kommittén slutredovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2001.

(Socialdepartementet)