Dir. 2001:62

Tilläggsdirektiv till Utredningen om omställningsavtal (N 2000:8)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2001.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 augusti 2000 tillkallade chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att bl.a. utreda effekterna av s.k. omställningsavtal (dir. 2000:55). Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2001.

Utredningstiden förlängs vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2002. (Näringsdepartementet)