Dir. 2001:96

Tilläggsdirektiv till Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14) skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2002.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 december 2000 (dir. 2000:95) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en granskning av förfarandet vid brottsutredningen i samband med Osmo Vallos dödsfall. Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 31 december 2001.

Med ändring av denna tidpunkt skall utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2002.

(Justitiedepartementet)