Dir. 2003:128

Tilläggsdirektiv till 2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:128)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 16 oktober 2003

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 7 februari 2002 (dir. 2002:17) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor om ledningsrätt. Utredningen, som har antagit namnet 2002 års ledningsrättsutredning, har den 17 oktober 2002 redovisat vissa delar av uppdraget i delbetänkandet Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät (SOU 2002:83). Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget i övrigt redovisas senast den 31 mars 2003. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2003:49) förlängdes utredningstiden till den 4 november 2003.

Med ändring av den senast beslutade tiden skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 2004.

(Justitiedepartementet)