Dir. 2003:180

Tilläggsdirektiv till översyn av vissa frågor rörande företagshälsovård

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Genom beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2003 (direktiv 2003:87) tillkallades en särskild utredare för att överväga vissa frågor om företagshälsovård. Utredaren skulle enligt de nämnda direktiven redovisa uppdraget dels genom ett delbetänkande avseende frågan om företagshälsovårdsutbildningen senast den 1 januari 2004, dels genom ett slutbetänkande senast den 1 juli 2004.

Uppdraget skall med ändring av de ursprungliga direktiven, redovisas i ett betänkande senast den 1 december 2004.

(Näringsdepartementet)