Dir. 2003:92

Tilläggsdirektiv till Utredningen om innovativ verksamhet inom kommuner och landsting (U:2002:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om innovativ verksamhet inom kommuner och landsting (U 2002:09) skall ha slutfört sitt arbete den 1 oktober 2003.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 juli 2002 (dir. 2002:66) tillkallade chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att kartlägga innovativa verksamheter inom kommuner och landsting samt föreslå hur dessa systematiskt kan utveckla utnyttjandet av FoU och annan kunskap för att förnya och förbättra den egna verksamheten.

Utredningen skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juli 2003. Med ändring av denna tidpunkt skall uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2003.

(Utbildningsdepartementet)