Dir. 2005:118

Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av kårobligatoriet (U 2005:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 10 november 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 mars 2005 tillkallade chefen för Utbildnings- och kulturdepartementet en särskild utredare. I uppdraget ingår att se över förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor. Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 13 januari 2006.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 13 april 2006.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)