Dir. 2005:123

Tilläggsdirektiv till Idrottsskattekommittén (Fi 2004:12)

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 tillkallade finansministern en kommitté med uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstbeskattningen av idrottsföreningar och idrottsverksamhet i övrigt (dir. 2004:92). Kommittén skall enligt direktiven redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 december 2005.

Utredningstiden förlängs. Kommittén skall i stället redovisa sitt uppdrag senastden 1 mars 2006.

(Finansdepartementet)