Dir. 2005:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bevakning av kollektivavtal (N 2004:17)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2005.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juni 2004 tillkallade statsrådet Hans Karlsson en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheterna till bevakning av kollektivavtal (Dir. 2004:98). Utredningen har antagit namnet Utredningen om bevakning av kollektivavtal (N 2004:17). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 29 april 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Utredaren skall i stället redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2005.

(Näringsdepartementet)