Dir. 2005:20

Tilläggsdirektiv till Sociala barn- och ungdomskommittén (S 2003:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 juni 2003 (dir. 2003:76) har statsrådet Morgan Johansson tillkallat en parlamentarisk kommitté (S2003:06) med uppdrag att ta fram underlag till en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Kommittén har antagit namnet Sociala barn- och ungdomskommittén. Kommittén skall enligt direktiven slutföra sitt arbete senast den 1 juli 2005. Med ändring av denna tidpunkt skall kommittén istället slutredovisa sitt arbete senast den 1 oktober 2005.

(Socialdepartementet)