Dir. 2005:44

Tilläggsdirektiv till Fondkommissionsutredningen (Ju 2001:11)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 december 2001 tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att överväga i vad mån det behövs särskilda lagbestämmelser för den kommissionshandel som äger rum på värdepappersmarknaden (fondkommission) och hur sådana bestämmelser i så fall bör utformas (dir. 2001:110). Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 juli 2003. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2003:141) förlängdes utredningstiden till den 30 januari 2004. Därefter förlängdes tiden till den 31 december 2004 (dir. 2004:60).

Tiden för redovisning av uppdraget förlängs till och med den 31 december 2005.

(Justitiedepartementet)