Dir. 2005:60

Tilläggsdirektiv till Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 juni 2004 (dir. 2004:80) tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av uppfödningen av tjänstehundar. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 1 juni 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa uppdraget senast den 1 september 2005.

(Jordbruksdepartementet)