Dir. 2005:9

Tilläggsdirektiv till utredningen för en Översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt (N2004:13)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2005.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen för en Översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt (N2004:13) skall ha slutfört sitt arbete senast den 31 augusti 2005.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 april 2004 (dir. 2004:55) tillkallade chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt i Sverige, Norden och Europa. Utredningen skall enligt direktiven redovisas senast den 31 januari 2005 och kostnaden för uppdraget inte överstiga 1 miljon kronor.

Regeringen har nu beslutat att uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2005 och att kostnaden för uppdraget inte närmare bör preciseras i direktiven.

(Näringsdepartementet)