Dir. 2006:103

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

översyn av myndighetsstrukturen för

administrationen av den allmänna

ålderspensionen (S 2005:09)

Dir.

2006:103

Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Förlängd tid för uppdraget

Utredningen för översyn av myndighetsstrukturen för administ-

rationen av den allmänna ålderspensionen (S 2005:09) skall

enligt sina direktiv redovisa sitt uppdrag den 1 november 2006.

För att uppdraget skall kunna fullföljas behöver dock utred-

ningen förlängd utredningstid.

Tiden för utredningsuppdraget förlängs. Utredarens uppdrag

skall istället vara avslutat senast den 15 december 2006.

(Socialdepartementet)