Dir. 2006:110

Tilläggsdirektiv till Tystnadsplikts-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Tystnadsplikts-

Dir.

2006:110

utredningen (N 2005:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Förlängd tid för uppdraget

Tystnadspliktsutredningen (N 2005:10) skall redovisa sitt

uppdrag senast den 20 juni 2007.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 november 2005

(dir. 2005:130) tillkallade chefen för Näringsdepartementet en

särskild utredare med uppdrag att bl.a. se över möjligheten till

förstärkt skydd för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar

med patenträttslig rådgivning. Uppdraget skulle enligt

direktiven redovisas senast den 20 december 2006.

Uppdraget förlängs. Utredningen skall i stället redovisa sitt

uppdrag senast den 20 juni 2007.

(Näringsdepartementet)