Dir. 2006:113

Tilläggsdirektiv till En nationell

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till En nationell

psykiatrisamordnare (S 2003:09)

Dir.

2006:113

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2006.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 oktober 2003

tillkallade statsrådet Engqvist en nationell psykiatrisamordnare.

Psykiatrisamordnarens uppdrag skall enligt direktiven upphöra

senast den 1 november 2006.

Uppdraget förlängs, vilket innebär att psykiatrisamordnarens

uppdrag upphör senast den 30 november 2006.

(Socialdepartementet)