Dir. 2006:93

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effek-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effek-

terna av rovdjursstammarnas

Dir.

2006:93

utveckling (M 2006:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 januari

2006 gav statsrådet Sommestad en särskild utredare i upp-

drag att utreda frågan om rovdjursstammarnas utveckling

och frågor knutna till att uppfylla målen i en sammanhål-

len rovdjurspolitik.(dir. 2006:7). Utredaren skall enligt

direktiven redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1

juni 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall slutredovisa

uppdraget senast den 1 december 2007.

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)