Dir. 2007:141

Tilläggsdirektiv till Utredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen

om översyn av tillsynen inom

socialförsäkringsområdet (S 2007:02)

Dir.

2007:141

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 mars 2007 har

socialförsäkringsministern gett en särskild utredare i uppdrag att

utreda möjliga organisatoriska former för tillsynen inom social-

försäkringsområdet (dir. 2007:24). Uppdraget skulle enligt

direktiven redovisas senast den 31 oktober 2007.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 31 januari 2008.

(Socialdepartementet)