Dir. 2007:44

Tilläggsdirektiv till Studiestödsdatautredningen (U 2006:10)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Studiestödsdatautredningen (U 2006:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 augusti 2006 (dir. 2006:90) tillkallade ansvarigt statsråd en särskild utredare med uppdrag att granska regleringen och användningen av personregister och annan behandling av personuppgifter vid Centrala studiestödsnämnden och andra myndigheter inom studiestödsområdet. Utredningen har antagit namnet Studiestödsdatautredningen (U 2006:10).

Utredaren skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 2 april 2007. Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 28 september 2007.

(Utbildningsdepartementet)