Dir. 2007:74

Tilläggsdirektiv till Ärendeutredningen (Ju

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Ärendeutredningen (Ju

2005:14)

Dir.

2007:74

Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2005

(dir. 2005:124) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en

särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för

och lämpligheten av att till förvaltningsmyndighet flytta över

handläggningen av sådana ärenden som enligt nuvarande

ordning handläggs av tingsrätt i första instans. Utredningen

skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 juni

2007.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt

uppdrag senast den 30 september 2007.

(Justitiedepartementet)