Dir. 2007:75

Förlängd utredningstid för Utredningen om

Kommittédirektiv

Förlängd utredningstid för Utredningen om

utvärdering av resultatstyrningen

(Fi 2006:07)

Dir.

2007:75

Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2007

Sammanfattning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juni 2006

tillkallade finansministern en särskild utredare med uppdrag att

utvärdera styrformen resultatstyrning (dir. 2006:30). Uppdraget

skulle enligt direktivet redovisas senast den 28 september 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall i stället redovisa

sitt uppdrag senast den 1 november 2007.

(Finansdepartementet)