Dir. 2008:121

Tilläggsdirektiv till utredningen för

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen för

bildandet av Diskrimineringsombudsmannen

(IJ 2008:03)

Dir.

2008:121

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 mars 2008

tillkallade chefen för Integrations- och

jämställdhetsdepartementet en särskild utredare med uppdrag

att genomföra bildandet av den nya myndigheten

Diskrimineringsombudsmannen (dir. 2008:25). Utredningen ska

enligt direktiven vara slutförd senast den 31 december 2008.

Enligt de ursprungliga direktiven ska utredaren lämna

förslag om verksamhetsmål, verksamhetsplan, instruktion och

regleringsbrev till regeringen senast den 15 oktober 2008.

Utredaren ska i stället redovisa detta den 22 oktober 2008.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)