Dir. 2008:124

Tilläggsdirektiv till utredningen Trygghets-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Trygghets-

system för företagare (N 2006:11)

Dir.

2008:124

Beslut vid regeringssammanträde den 25 september 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 mars 2006 (dir.

2006:37) tillkallade chefen för Näringsdepartementet en sär-

skild utredare med uppdrag att se över trygghetssystemen för

företagare. Tilläggsdirektiv lämnades av regeringen den 22 no-

vember 2007 (dir. 2007:156). Utredningstiden för utredningen

Trygghetssystem för företagare (N 2006:11) förlängs. Utred-

ningen ska i stället redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober

2008.

(Näringsdepartementet)