Dir. 2008:33

Tilläggsdirektiv till AV-utredningen (Ku

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till AV-utredningen (Ku

2007:07)

Dir.

2008:33

Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 september 2007

har chefen för Kulturdepartementet tillkallat en särskild

utredare med uppdrag att göra en allmän översyn av radio- och

TV-lagen (1996:844). Utredningen, som har antagit namnet

AV-utredningen, ska enligt direktiven (dir. 2007:133) redovisa

sitt uppdrag senast den 16 juni 2008.

Uppdraget ska, med ändring av tidigare angiven tidpunkt,

redovisas senast den 15 december 2008.

(Kulturdepartementet)