Dir. 2008:73

Tilläggsdirektiv till LSS-kommittén (S 2004:06)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder (S 2004:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008

Förlängning av utredningstiden

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 juli 2004 (dir. 2004:107) gav det dåvarande statsrådet Andnor en parlamentarisk kommitté i uppdrag att göra en översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder (S 2004:06). Regeringen har därefter gett den parlamentariska kommittén fem tilläggsuppdrag. Utredningen skulle enligt tidigare beslut redovisa slutbetänkandet den 30 juni 2008.

Regeringen beslutar att kommitténs uppdrag ska förlängas på så sätt att redovisning ska ske den 29 augusti 2008.

(Socialdepartementet)