Dir. 2008:74

Tilläggsdirektiv till Frekvensutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Frekvensutredningen

(N 2007:08)

Dir.

2008:74

Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 juli 2007 har

statsrådet Åsa Torstensson tillkallat en utredare med uppdrag att

se över vissa regler om radiofrekvensanvändning m.m. inom

området elektronisk kommunikation samt att formulera ett

förslag till politiskt mål för slutanvändares tillgänglighet till

mobil och annan trådlös elektronisk kommunikation (dir.

2007:111). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa

uppdraget senast den 30 juni 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska i stället redovisa sitt

uppdrag senast den 31 juli 2008.

(Näringsdepartementet)