Dir. 2008:84

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

framtiden för ett ekonomiskt och ekologiskt

bärkraftigt vattenbruk (Jo 2008:01)

Dir.

2008:84

Beslut vid regeringssammanträde den 3 juli 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 2007

gav jordbruksministern en särskild utredare i uppdrag att analy-

sera förutsättningarna för samt identifiera hinder mot att ett

ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt svenskt vattenbruk ska

kunna utvecklas (dir. 2007:170). Utredaren ska enligt direktiven

redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa upp-

draget senast den 28 februari 2009.

(Jordbruksdepartementet)