Dir. 2009:122

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tjänstehundar (Jo 2009:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tjänstehundar (Jo 2009:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 2 april 2009 gav chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare i uppdrag att finna åtgärder för att stimulera tjänstehundsaveln. Enligt direktivet skulle utredaren ha slutfört sitt arbete senast den 30 december 2009.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2010.

(Jordbruksdepartementet)