Dir. 2009:3

Tilläggsdirektiv till 2007 års

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2007 års

körkortsutredning

Dir.

2009:3

Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009

Förlängd tid för uppdraget

Den särskilda utredare som har i uppdrag att göra en översyn av

körkortsförfattningarna och med dem sammanhängande författ-

ningar ska enligt sina direktiv (dir. 2006:119, 2007:128 och

2008:76) redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska i stället redovisa sitt

uppdrag senast den 30 januari 2009.

(Näringsdepartementet)