Dir. 2010:127

Tilläggsdirektiv till Signalspanings-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Signalspanings-

kommittén (Fö 2009:01)

Dir.

2010:127

Beslut vid regeringssammanträde den 25 november 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 februari 2009

har chefen för Försvarsdepartementet tillkallat en

parlamentarisk kommitté med uppdrag att följa signalspaningen

vid Försvarets radioanstalt (FRA) i syfte att redovisa och

bedöma verksamhetens konsekvenser för den enskildes

integritet (dir. 2009:10). Kommittén har antagit namnet

Signalspaningskommittén (Fö 2009:01). Uppdraget ska enligt

direktivet redovisas senast den 6 december 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället redovisas

senast den 7 februari 2011.

(Försvarsdepartementet)