Dir. 2010:81

Bildande av Myndigheten för kulturanalys

Promemoria

Kulturdepartementet

En analysmyndighet på kulturområdet