Dir. 2010:97

Tilläggsdirektiv till Avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission (M 2010:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Avveckling av Finsksvenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission (M 2010:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 september 2010

Tillägg i uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ansvara för avvecklingen av den nuvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildandet av en ny gränsälvskommission (dir. 2010:76).

Utredaren har överlämnat en avvecklingsplan för den nuvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen.

Utredaren ska utöver tidigare givna uppdrag besluta om uppsägning av anställda vid den nuvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen och även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Förlängd tid för uppdraget

Enligt dir. 2010:76 ska utredaren senast en månad efter att den nya gränsälvskommissionen har bildats lämna en slutrapport.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2010.

(Miljödepartementet)