Dir. 2010:98

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Banverkets behov av elektroniska

kommunikationstjänster vid en separation av

Banverket ICT från övriga Banverket

Dir.

2010:98

(N 2010:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 september 2010

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 mars 2010 att tillkalla en särskild

utredare med uppdrag att analysera och föreslå hur Banverkets

behov av elektroniska kommunikationstjänster kan säkerställas

med bibehållen driftsäkerhet vid en separation av hela eller

delar av Banverkets enhet ICT (information and communication

technology) från övriga Banverket. Verksamheten vid

Banverket överfördes den 1 april 2010 till den nya myndigheten

Trafikverket. Uppdraget ska enligt direktivet redovisas senast

den 31 oktober 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 31 december 2010.

(Näringsdepartementet)