Dir. 2011:105

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 april 2003 kommittédirektiv om en beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området (dir. 2003:58).

Genom tilläggsdirektiv den 7 juni 2007 beslutade regeringen att beredningen skulle dels omvandlas till en parlamentarisk kommitté, dels överväga vissa ytterligare frågor (dir. 2007:76).

Den 17 april 2008 beslutade regeringen om ytterligare tilläggsdirektiv. Bland annat fick beredningen i uppdrag att fortsätta att överväga om det framtida grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten ska vara teknikberoende (dir. 2008:42). Beredningen har antagit namnet Yttrandefrihetskommittén.

Kommittén skulle redovisa sitt uppdrag senast den 20 december 2011. Genom tilläggsdirektiv den 14 juli 2011 förlängdes utredningstiden till den 2 maj 2012. Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2012.

(Justitiedepartementet)