Dir. 2011:109

Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen

®

Kommittédirektiv www Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen Dir_ (N 2010:08) 2011:109

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om Översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (dir. 2010:93). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 1 maj 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2012.

(Näringsdepartementet)