Dir. 2011:117

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna (A 2011:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011

Begränsning i uppdraget

Regeringen beslutade den 31 mars 2011 om direktiv till en särskild utredare att utreda personuppgiftsbehandlingen vid Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (dir. 2011:23).

Regeringen vill nu att uppdraget begränsas genom att den del av uppdraget som avser en översyn av Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerförfattningar för att göra dessa tydligare och mer lättolkade samt uppföljningen av tidigare gjorda ändringar i dessa författningar utgår (dir. 2011:23 s. 9–10).

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 1 februari 2012.

(Arbetsmarknadsdepartementet)